Over ons

Meike Manschot MSc. – NVO Orthopedagoog Generalist

Meike Manschot (NVO OrthopedagooMeike Manschot MSc.g-Generalist) is werkzaam binnen de jeugdzorg in de vrijgevestigde praktijk ‘Praktijk Zij aan Zij’ met locaties in Velp, Zevenaar en Doetinchem.

Meike heeft ervaring in zorg bij jongeren met planningsproblemen, autisme en gezinsondersteuning (Pgb begeleiding). Ook heeft zij gewerkt op de basisschool en het voortgezet onderwijs van Kentalis in Arnhem. Zij heeft met name te maken gehad met taalspraakproblematiek.

Momenteel houdt Meike zich bezig met de ontwikkeling van kinderen en jongeren middels: neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar leerproblemen en breed handelingsgericht onderzoek naar gedragsproblemen. De begeleidingen die zij uitvoert zijn voornamelijk gericht op leren of op angst en somberheid.

Meike is lid van de NVO (geregistreerd orthopedagoog-generalist en dyslexiespecialist), is geregistreerd Cogmed Coach, lid van de LBRT (landelijke beroepsvereniging remedial teachers) en het SKJ.


Elzemiek van der Bom MSc. – NVO Orthopedagoog Generalist

Elzemiek van der Bom MSc.Afgestudeerd aan de Universiteit in Nijmegen is Elzemiek haar loopbaan begonnen in het speciaal onderwijs, cluster IV. Sindsdien heeft zij gewerkt in het onderwijs en de leerlingenzorg en daarnaast ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening. 

Momenteel werkt zij als onderwijsondersteuner en orthopedagoog binnen Samenwerkingsverband de Eem en in haar eigen praktijk. Elzemiek houdt zich bezig met het begeleiden van leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams, diagnostiek en begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders bij vragen omtrent o.a. hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en (faal)angst. Daarnaast geeft zij scholing in diverse onderwerpen rondom leerlingenzorg.  

Als professional is Elzemiek lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO Orthopedagoog- Generalist en dyslexiespecialist), het SKJ en zij is geregistreerd Cogmed Coach.